Onze website is tijdelijk niet beschikbaar vanwege gepland onderhoud

DONEER

Beslis mee, en laat UW stem horen!

Aantal HANDTEKENINGEN
1.115

Geachte inwoner van Noord-Holland!

Wij, bezorgde burgers uit Noord-Holland hebben op 5 juli 2021 een referendumverzoek ingediend bij de provincie. Via dit eerste Noord-Hollandse referendum kan de burger meebeslissen over belangrijke provinciale besluiten. Op provinciaal niveau is dit een unicum, het allereerste Noord-Hollandse referendum in onze geschiedenis!
Samen met dit referendumverzoek over de Regionale Energie Strategie (RES1.0) waarbij plannen op tafel liggen voor uitbreiding van vele windturbine-parken, zonnepaneelvelden en biomassacentrales in Noord-Holland, hebben wij de provincie ter kennisgeving 1.115 handtekeningen overhandigd.

Helaas hebben de Provinciale Staten besloten het verzoek af te wijzen omdat het onderwerp 'niet-referendabel' zou zijn en daarnaast zou de 'spoedeisendheid' bij de uitvoering van de RES van groot belang zijn. is. Hier zijn wij als stichting tegen in bezwaar gegaan, omdat dit een burgerinitiatief betreft. Helaas is ook dit bezwaar afgewezen na het advies van een 'onafhankelijke' hoor- en adviescommissie.

Omdat wij ons niet neerleggen bij het besluit van de Provinciale Staten zijn wij bij de kantonrechter een beroepsprocedure gestart.
Deze vindt plaats op 23 januari 2024 om 09:00 in de rechtbank te Haarlem. De zitting is openbaar toegankelijk.

Steun ons in het realiseren van dit verzoek waarbij de burger kan meebeslissen via een raadgevend referendum! 


HELP MEE! STEUN ONS bij de proceskosten

Doneer hier.

Op dit moment zijn wij een beroepsprocedure begonnen bij de rechtbank tegen de afwijzing van de provincie om een referendum te kunnen organiseren. Op 23 januari krijgen wij eindelijk antwoord of de provincie de stem van de burger heeft mogen afwijzen.

Meldt u aan voor de nieuwsbrief als u op de hoogte gehouden wilt worden van de vervolgstappen.

Uw steun is essentieel om dit referendum mogelijk te maken. Er zijn 500 handtekeningen ingediend ter kennisgeving. Voor het inleidende verzoek zijn in totaal 10.000 ondersteuningsverklaringen nodig en voor het definitieve verzoek 45.000
‍Maar het liefst natuurlijk méér!

U kunt maar 1 keer tekenen met DigiD. U kunt tekenen als u 18 jaar of ouder bent en de Nederlandse nationaliteit heeft.
Bij onjuiste gegevens telt uw ondertekening niet mee.

Alle gegevens die gevraagd worden zijn wettelijk vereist voor een geldige ondertekening van de kennisgeving. Wij hebben daarin geen keuze.

Uw gegevens zullen overhandigd worden aan de Referendumcommissie van de Provincie Noord-Holland, welke enkel de geldigheid van de gegevens controleert. De gegevens worden niet gedeeld met derden.

Na het indienen van de kennisgeving worden alle gegevens vernietigd.

In een democratie moeten uiteenlopende deelnemers een vrij en open debat kunnen voeren. Zeker als het gaat om belangrijke keuzes waar u als burger in uw directe leefomgeving mee te maken krijgt.

MEER INFORMATIE

Wat vindt u?

Een aantal vraagstellingen over de RES 1.0 (Regionale Energiestrategie)

U kunt stemmen door op de cirkel in het stemvakje te klikken.

Moet het aantal voorzieningen voor
groene energie die gepland zijn in de RES1.0
gehalveerd worden en meer investeren
op kern-energie?

Tegen

Voor

Moet de burger meer betrokken worden
in het geval van plaatsing windturbine(s)?

Tegen

Voor

Windparken

WINDTURBINES

Windturbines zijn een interessante manier van energie opwekken waarbij moeder natuur een handje helpt.
Maar naast de vele voordelen zijn er ook een aantal onderbelichte punten;

LANDSCHAPSVERVUILING (TASTEN HET UITZICHT/HORIZON AAN)

ZOEMEND LAAGFREQUENT GELUID VOOR OMWONENDEN

KNIPPERENDE RODE LICHTJES

STOREN DE LUCHTVERKEERSRADARS

WONINGEN DALEN DRASTISCH IN PRIJS (GEMIDDELD 10-15%)

ASTRONOMISCH HOGE AANSCHAFPRIJS (2,46 MILJOEN EURO PER WINDTURBINE)

BEPERKT EFFECT OP KLIMAATVERANDERING

WIEKEN EN ONDERDELEN ZIJN NIET RECYCLEBAAR (PLASTIC EN GLASVEZEL)

Verplaatsen van mindmolens
Zonneakers

ZONNEPARKEN

Zon is een krachtig middel om energie op te wekken. Daarom zijn zonnepanelen op daken en woningen een toegevoegde waarde aan ons energieopwekking-systeem. Echter hebben zonnevelden ook een nadelig effect, ze nemen namelijk veel kostbare ruimte in waar bijvoorbeeld broodnodige woningen kunnen worden gebouwd.

ONEERLIJKE CONCURRENTIE -> OVERCOMPENSATIE GROND

MILIEU- EN BODEMVERONTREINIGING. DOOR REGEN SPOELEN GIFTIGE EN ZWARE METALEN IN DE GROND
(VOORBEELDEN: KOPER, CADMIUM, LOOD EN TIN)

VERLIES AAN ENERGIE DAT NIET AAN HET ELEKTRICITEITSNETWERK KAN WORDEN GELEVERD DOOR
OVERPRODUCTIE TIJDENS HEEL ZONNIGE DAGEN

ER ZIJN EUROPESE REGELS HIERVOOR MAAR ZONNEPARKEN ZIJN HIERVAN VRIJGESTELD

ELEKTRICITEITSNETWERK KAN NIEUWE AANVRAGEN NIET AAN HET DRIJFT DE GRONDPRIJS OP

VERVUILING VAN DE HORIZON / AANGEZICHT (ZWARTE GLIMMENDE VELDEN)

VERANDERING UITERLIJK VAN HET LAND

BOEREN ZULLEN MISSCHIEN LIEVER INVESTEREN IN EEN ZONNEPARK DAN IN VEE OF GEWAS, WAT BETEKENT
DAT ER IN NEDERLAND EEN TEKORT AAN LOKAAL GEPRODUCEERD VOEDSEL KAN ONTSTAAN

SOMMIGE STELLAGES ZONNEPANELEN WORDEN WEL 4 METER HOOG GEBOUWD

Biomassacentrale

BIOMASSACENTRALES

Biomassacentrales hebben ten opzichte van bijvoorbeeld wind-en zonne-energie minder positieve voordelen. Zowel de brandstof om een biomassacentrale te stoken, als de uitstoot tijdens het stoken zijn drie maal zoveel schadelijker als aardgas.

BIOMASSA STOOT 3 MAAL ZOVEEL CO2 UIT ALS AARDGAS

BIOMASSA ZORGT VOOR ONZICHTBARE LUCHTVERVUILING EN SCHADELIJKE STOFFEN

BIOMASSA IS MET 8 MILJARD SUBSIDIE DE DUURSTE EN SLECHTSTE BRANDSTOF

VERBRANDEN GAAT SNEL, MAAR BOSSEN GROEIEN LANGZAAM

BOSSEN NEMEN CO2 OP, BEHALVE ALS JE ZE VERBRANDT

DE BIJSTOOK VAN BIOMASSA IS SLECHT VOOR DE BIODIVERSITEIT

NEDERLAND HEEFT ONVOLDOENDE EIGEN BIOMASSA EN MOET HET DUS IMPORTEREN

DE HERKOMST VAN BIOMASSA IS NIET ALTIJD EVEN DUIDELIJK WAARDOOR DE DUURZAAMHEID NIET VAST TE STELLEN IS

TEELT VAN BIOMASSA EN BIO-ENERGIE KAN DE BIODIVERSITEIT EN VOEDSELPRODUCTIE BEDREIGEN

BiomassacentraleOmgekapte bomen voor biomassa

KLIK OP EEN PUNT OP DE KAART
OM MEER INFORMATIE TE ZIEN

BOUWKAART VAN
ONZE PROVINCIE

WIND
ENERGIE

ZONNE
ENERGIE

BIOMASSA
ENERGIE

ZONNEPARK HAARLEMMERMEER

Aantal zonnepanelen: 

125.520

Oppervlakte:

250.000

Capaciteit aantal huishoudens:

4.700

ZONNEPARK HEERHUGOWAARD

Aantal zonnepanelen: 

34.000

Oppervlakte:

100.000

Capaciteit aantal huishoudens:

2.250

ZONNEPARK PURMEREND

Aantal zonnepanelen: 

21.600

Oppervlakte:

85.000 m2

Capaciteit aantal huishoudens:

1.400

BIOMASSACENTRALE RIJSENHOUT

Realisatiejaar: 

2011

Subsidie:

€ 18.859.469,08

Soort energie:

Biogas en groen gas

BIOMASSACENTRALE AMSTERDAM

Realisatiejaar: 

Nog te realiseren

Subsidie:

€ 21.588.284,00

Soort energie:

Biogas en groen gas

BIOMASSACENTRALE AMSTERDAM 2

Realisatiejaar: 

2016

Subsidie:

€ 151.401,00

Soort energie:

Biomassa

BIOMASSACENTRALE AMSTERDAM 3

Realisatiejaar: 

2013

Subsidie:

€ 20.014.929,48

Soort energie:

Biomassa

BIOMASSACENTRALE BEVERWIJK

Realisatiejaar: 

2011

Subsidie:

€ 1.534.784,00

Soort energie:

Biogas en groen gas

BIOMASSACENTRALE ZUIDSCHERMER

Realisatiejaar: 

Nog te realiseren

Subsidie:

€ 514.253,00

Soort energie:

Biomassa

BIOMASSACENTRALE ALKMAAR

Realisatiejaar: 

2019

Subsidie:

€ 82.637.006,00

Soort energie:

Biogas, groen gas en biomassa

BIOMASSACENTRALE ALKMAAR 3

Realisatiejaar: 

Nog te realiseren

Subsidie:

€ 23.026.080,00

Soort energie:

Biogas en groen gas

BIOMASSACENTRALE ALKMAAR 2

Realisatiejaar: 

2012

Subsidie:

€ 199.739,34

Soort energie:

Biomassa

BIOMASSACENTRALE HENSBROEK

Realisatiejaar: 

2015

Subsidie:

€ 20.736.000,00

Soort energie:

Biogas en groen gas

BIOMASSACENTRALE SPIERDIJK

Realisatiejaar: 

Nog te realiseren

Subsidie:

€ 514.253,00

Soort energie:

Biomassa

BIOMASSACENTRALE HOOGWOUD

Realisatiejaar: 

2014

Subsidie:

€ 4.330.560,00

Soort energie:

Biomassa

BIOMASSACENTRALE WARMENHUIZEN

Realisatiejaar: 

2017

Subsidie:

€ 11.292.188,00

Soort energie:

Biomassa

BIOMASSACENTRALE WARMENHUIZEN 2

Realisatiejaar: 

2016

Subsidie:

€ 10.176.000,00

Soort energie:

Biogas en groen gas

BIOMASSACENTRALE MIDDENMEER

Realisatiejaar: 

2012

Subsidie:

€ 25.294.785,68

Soort energie:

Biogas en groen gas

BIOMASSACENTRALE MIDDENMEER 2

Realisatiejaar: 

Nog te realiseren

Subsidie:

€ 21.477.249,00

Soort energie:

Biogas en groen gas

BIOMASSACENTRALE TEXEL

Realisatiejaar: 

Nog te realiseren

Subsidie:

€ 9.549.120,00

Soort energie:

Biogas en groen gas

WINDPARK WAARDPOLDER

Aantal windturbines: 

19

Masthoogte:

117 - 120 meter

Totale vermogen:

18 MW - 30 MW

WINDPARK WESTPOORT

Aantal windturbines: 

6

Masthoogte:

95 tot 100 meter

Totale vermogen:

12 tot 19,8 MW

WINDPARK VELSEN (TATA STEEL)

Aantal windturbines: 

3

Masthoogte:

125 meter

Totale vermogen:

onbekend

WINDPARK EGMOND AAN ZEE

Aantal windturbines: 

36

Levert stroom aan:

100.000 huishoudens

Totale vermogen:

onbekend

Partners welke HET initiatief steunen

HOE WERKT EEN PROVINCIAAL REFERENDUM?

Lopende referendum aanvragen

- ENERGIE (RES 1.0) - Noord-Holland (Noord & Zuid)

STAP 1
Een referendum mag gaan over allerlei onderwerpen, maar uitsluitend over besluiten van de Provinciale Staten.

STAP 2
Om een voorstel voor referendum in te dienen hebben wij 500 handtekeningen nodig voor de zogeheten 'Kennisgeving'.

STAP 3
Tijdens een vergadering waarin de kennisgeving op de agenda staat, beslissen de Provinciale Staten of over het bewuste besluit een referendum kan worden gehouden.

STAP 4
De volgende belangrijke stap is het inleidend verzoek. Hiervoor hebben wij minimaal 10.000 handtekeningen nodig om een verzoek in te dienen bij de voorzitter van de referendum
commissie.

STAP 5
Als hierop ook groen licht komt, hebben wij minimaal 45.000 handtekeningen nodig.

STAP 6
Bij 45.000 handtekeningen zal de Provincie overgaan tot het houden van een referendum. De voorzitter van de commissie zal in dat geval een datum vaststellen waarop alle inwoners van Noord-Holland hun stem kunnen uitbrengen.

Als het referendum uiteindelijk wordt goedgekeurd door de Provinciale Staten dan
kunt u zelf bij een stembureau in de buurt uw stem uitbrengen.

Dit doet u door Voor of Tegen het voorstel te stemmen.

Voor

Tegen

Aanmelden voor nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het
laatste nieuws omtrent de lopende referenda punten.

Hartelijk dank, u bent succesvol geregistreerd!
Oops! Something went wrong while submitting the form.