DONEER

Laatste Nieuws

Is de Regionale Energiestrategie überhaupt wel uitvoerbaar?


Een energiestrategie opstellen in één ding, het uitvoeren ervan een heel ander ding. In hoeverre zijn de ambities van de coalitie haalbaar? Een artikel in het Financieel Dagblad laat zien hoe wankel de fundering van het energiebeleid is. In Amsterdam wordt op dit moment een datacenter gebouwd dat net zo veel elektriciteit als Haarlem verbruikt. Het gevolg is dat bedrijven niet kunnen uitbreiden en dat scholen, supermarkten en sportvoorzieningen geen stroom kunnen krijgen. Omdat nieuwe woonwijken voorzieningen nodig hebben, gaat hierdoor een streep door de woningbouw.Het is wederom een voorbeeld van hoe de energiestrategie niet aansluit op de realiteit. Amsterdam, die veel zoekgebieden voor windturbines en zonnevelden voor zijn rekening neemt, kwam al vaker in het nieuws door de aanhoudende problemen op het elektriciteitsnet. Een concrete oplossing hebben de gemeente en de provincie nog niet: zij leggen de bal neer bij het rijk om de bevoegdheid te krijgen om te bepalen wie elektriciteit krijgt en wie niet. Wordt het niet tijd om de energiestrategie te veranderen?

Trein dendert door

Intussen dendert de trein gewoon door. Er wordt geen stap teruggezet bij de plaatsing van windturbines en inwoners krijgen te horen dat ze door het slechte inspraakbeleid meer overlast zullen ervaren. De energietransitie wordt voorgeschoteld als goedkoop, maar waar een ontoereikend elektriciteitsnet toe kan leiden zagen we weer in Wijchen. Als de zon iets te veel schijnt, raakt het stroomnet overbelast en kan je geen stroom meer terugleveren. Van de belofte dat je je investering binnen no-time hebt terugverdiend komt daardoor weinig terecht. Of netbeheerder Liander het probleem serieus neemt? “Het moet mensen niet alleen om geld gaan, maar ook om mee te helpen aan de energietransitie.”, aldus de woordvoerder van Liander.

Kernenergie goedkoper dan zon en wind

Het is duidelijk dat het elektriciteitsnet verbeterd moet worden, want de vraag naar elektriciteit neemt hoe dan ook toe. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende nieuwbouwprojecten in de regio. Nieuw Gronings onderzoek toont aan dat kernenergie goedkoper is dan zon en wind. Als groot voordeel wordt genoemd dat een kerncentrale, in tegenstelling tot windturbines en zonnepanelen, 24 uur per dag stroom kan produceren. Verder is voor kernenergie veel minder subsidie nodig. Hoogleraar Energie & Economie Machiel Mulder concludeert dat kernenergie verstandig is als aanvulling op de energiemix om de betaalbaarheid te waarborgen.Hiermee wordt de druk op de provincie om toch kernenergie mee te nemen in de energiemix verhoogd. Het is niet alleen beter voor de betrouwbaarheid en de betaalbaarheid, maar ook voor de natuur. Een te grote afhankelijkheid van windenergie en biomassa kan immers complete bomen en miljarden insecten het leven kosten.

Spoedeisend, of toch niet...?

In de tussentijd heeft actiegroep Windalarm uit Amsterdam aangekondigd ook een referendum te willen organiseren. De actiegroep vindt dat er een minimumafstand moet zijn tussen windturbines en woningen. De provincie had eerder laten weten van de afstandsnorm af te willen. Het lukte ook Windalarm om voor de eerste stap in de aanvraag genoeg handtekeningen te verzamelen. En toen werd het interessant: de provincie wil de besluitvorming over dit referendum uitstellen totdat het kabinet met een standpunt komt. Naar verwachting valt dat besluit pas in de zomer van 2023, na de Provinciale Statenverkiezingen. Ineens is er van “spoedeisendheid” geen sprake meer..."Wat is eigenlijk de urgentie van het uitvoeren van de Regionale Energiestrategieën? En waarom mogen burgers daar niks over zeggen?” vraagt Robert Post van Noord-Holland Referendum zich af, “Is het nu spoedeisend, of niet? Ik denk dat we ons referendumverzoek maar met terugwerkende kracht moeten her-indienen, want hier is geen touw meer aan vast te knopen. Waarschijnlijk zal de bestuursrechter deze gang van zaken ook opmerken."

Noord-Holland Referendum verzamelde meer dan het dubbele van het benodigde aantal handtekeningen om de eerste stap van het organiseren van een referendum te voltooien. Echter vonden de coalitiepartijen in de provincie de uitvoering van de Regionale Energiestrategie (RES) te spoedeisend en mocht het referendum niet plaatsvinden. Omdat wij het daar niet mee eens zijn, en omdat een referendum gelijktijdig aan de uitvoering van de RES kan worden gehouden, zijn we een bodemprocedure gestart. 

Steun Noord-Holland Referendum!

De strijd voor beter energiebeleid gaat onverminderd door! Voor de bodemprocedure hebben wij uw hulp nodig. U kunt ons steunen door te doneren. Samen zorgen we ervoor dat tunnelvisie-politiek plaatsmaakt voor zekerheid.

DONEER

Bossche huisarts waarschuwt voor windturbines nabij woningen

In Den Bosch kreeg huisarts Sylvia van Manen te horen dat mensen vanwege de overlast door windturbines wensen te verhuizen. Daarop besloot de arts om onderzoek te doen naar hoe omwonenden de aanwezigheid van windturbines ervaren. De uitkomst is zorgwekkend: ruim 70% gaf aan last te hebben van de windturbines. Daarvan wil een kwart de biezen pakken. Sylvia van Manen stelt dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat windturbines slecht zijn voor de gezondheid en dat de lage klanken voor hartproblemen kunnen zorgen. Dat is geen nieuwe informatie: in 2020 bleek al uit onderzoek dat laagfrequent geluid van een windturbine de kans op een beroerte en/of een hartinfarct verhoogt. Al jaren waarschuwenvele experts over de negatieve gevolgen van windturbines voor de gezondheid. Steeds meer burgers maken zich daarover grote zorgen. Een volksraadpleging is dus broodnodig; de provincie moet dat niet langer belemmeren.


Stroomnet-crisis ettert door

In de nieuwsupdate van 13 december 2021 hebben we het licht geschenen op de problemen rondom het elektriciteitsnet. Omdat overal lukraak zonnepanelen, windturbines en laadpalen verschijnen, terwijl de opwaardering van de stroomnetten achterblijft, konden nieuwe bedrijven in Amsterdam niet meer aangesloten worden op het stroomnet. Een onderwijsinstelling dreigde daardoor zonder stroom te komen zitten. 

Sindsdien zijn de zorgen rondom het stroomnet gegroeid. Nu stelt netwerkbeheerder Liander dat in vijf provincies 3,2 miljoen huishoudens en bedrijven zonder stroom dreigen te komen zitten. Met een investering van 3,5 miljard euro probeert Liander de komende tijd het probleem te verhelpen. Of dat zin heeft hangt af van hoe het energiebeleid de komende jaren wordt vormgegeven. Wordt de vraag naar stroom snel substantieel verhoogd, dan zullen opnieuw knelpunten ontstaan, wat de kosten weer zal laten stijgen. Daarom is het belangrijk voor bestuurders om niet blind te staren op CO2-doelstellingen. Een diverse energiemix waarin ook gas een rol speelt kan soelaas bieden.

Maandag 13 december is het zo ver!

Op 5 juli 2021 werd ons verzoek om een referendum te organiseren over de RES (Regionale Energiestrategie) door coalitiepartijen VVD, D66, GL en PVDA afgewezen. Vanwege de spoedeisendheid zou het niet verantwoord zijn om de uitvoering van de RES te vertragen. Volgens de referendumverordening kan een referendumverzoek inderdaad vanwege spoedeisendheid afgewezen worden. Echter vereist dat wel een goede onderbouwing. Aangezien een referendum over de RES gelijktijdig aan de uitvoering van de RES kan plaatsvinden, is de aangevoerde reden om het referendumverzoek af te wijzen voor Noord-Holland Referendum niet overtuigend. Bovendien is het de vraag of een vertraging van enkele maanden – mocht die er zijn – wel tot de gevolgen leidt waar de coalitiepartijen bang voor zijn.

Reden voor ons om bezwaar aan te tekenen. Dit bezwaar wordt maandag 13 december behandeld. 


Het referendum juist als nieuwe kans

Het terug naar de tekentafel brengen van de RES is van belang voor alle partijen. Vooral de coalitiepartijen dienen zich te realiseren dat de eigen ambities in gevaar zijn. Indien de milieunormen niet worden gerespecteerd, de stroomnetten niet voldoende worden uitgebreid en niet genoeg stroom wordt opgewerkt zal de RES in de toekomst een staartje krijgen. Wij van team Noord-Holland Referendum weten dan in ieder geval dat wij daarvoor hebben gewaarschuwd. 

Grotere bedreigingen voor de uitvoering van de RES

Coalitiepartij GroenLinks heeft tijdens de behandeling van het referendumverzoek en het interview met GeenStijl telkens benadrukt dat een snelle uitvoering van de RES essentieel is. “Niemand wil geconfronteerd worden met dit referendumverzoek. We staan bijna onder water”. Hiermee lijkt de partij, samen met de andere coalitiepartijen, het zicht kwijtgeraakt te zijn op andere zaken die voor veel meer vertraging kunnen zorgen. 

Het Planbureau voor de Leefomgeving voorziet flinke vertragingen bij de uitvoering van de Regionale Energiestrategieën in Nederland. Het planbureau ziet hoe op hoge snelheid op allerlei plekken in het land windturbines en zonnepanelen worden geplaatst terwijl het stroomnet daar niet klaar voor is. De netwerkschaarste zou een chronische belemmering kunnen vormen. Verder speelt nog de kwestie van de milieubeoordelingen. In de zomer maakte de Raad van State bekend dat de regering een milieubeoordeling moet maken voor de algemene normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid voor de bouw en het gebruik van windturbines in Nederland. Dit proces zou jaren kunnen duren. 

Voor Noord-Holland zijn capaciteitsproblemen op het stroomnet geen mogelijk toekomstig probleem, maar een hedendaags probleem. Zo is het net in grote delen van Amsterdam West nu al overvol. Bedrijven kunnen hierdoor niet meer aangesloten worden op het stroomnet. De verwachting is dat het capaciteitsprobleem daar pas in 2027 wordt opgelost. Dit is maar één voorbeeld. 

Ook de wens van de coalitie om huizen van het gas af te halen loopt gevaar. 10 miljoen huishoudens zouden ongeveer 35 TWh per jaar gebruiken. Echter verschijnen op steeds meer plekken energieslurpende datacenters. Hiermee lijkt geen rekening gehouden te zijn. Zo zou het energieverbruik van datacenters in 2030 wel eens 25 TWh kunnen zijn. Zo wordt de groene energiebehoefte groter dan wat wordt opgewerkt. 

Bezwaar ingediend

28-09-2021

Noord Holland Referendum heeft inmiddels een bezwaar ingediend. De Hoor- en Adviescommissie (HAC) zal deze in behandeling nemen en advies uitbrengen aan het provinciebestuur. Daarna neemt het provinciebestuur een besluit over het bezwaar. Dit zal naar verwachting binnen enkele weken gebeuren. Indien dit niet tot doorgang van het referendum leidt, zal een rechter bepalen of “spoedeisendheid” voldoende is om het referenduminitiatief tegen te houden.Geef ons feedback!


Wilt u iets delen, zijn er vragen of opmerkingen, kunnen we iets beter doen, of wilt u ergens meer over weten?

Wij zijn altijd bereikbaar voor tips en suggesties.

Heel veel dank aan allen die hun feedback, tips en ervaringen al regelmatig met ons delen. Het geeft ons stof tot nadenken, als ook moed, inspiratie en een nieuwe kijk naar de toekomst.
Ons doel om met elkaar in discussie te gaan, mensen te prikkelen, en meer maatschappelijke bewustwording - daar doen we het voor. Met uw steun kunnen we nog meer mensen bereiken en overtuigen.

Het IPCC klimaatrapport

Op 9 augustus werd het IPCC klimaatrapport gepresenteerd. Het VN-klimaatpanel heeft dit rapport tot stand gebracht door reeds verrichte onderzoeken te verzamelen en te combineren. Veel nieuwe informatie staat er niet in: door onze CO2-uitstoot verandert het klimaat sneller dan normaal en daardoor stijgt bijvoorbeeld de zeespiegel sneller. GroenLinks heeft de zeespiegelstijging als argument aangevoerd om geen enkele vorm van vertraging te tolereren bij de uitvoering van de RES. We staan anders binnenkort onder water. Hoe gegrond is deze angst?
Volgens de IPCC rapport zal de zeespiegel in het ergste geval 63 tot 101 centimeter gestegen zijn in 2100. Dit scenario gaat ervanuit dat er geen enkele klimaatmaatregel wordt getroffen. Realistischere schattingen vallen aanzienlijk lager uit. Volgens Sybren Drijfhout, projectleider zeespiegelstijging bij het KNMI, is Nederland met zijn huidige plannen voorbereid op een zeespiegelstijging van 1.5 meter. Er is voor de onderzoeker dan ook geen reden tot paniek. Bovendien is aan de Nederlandse kust nog geen versnelde zeespiegelstijging geconstateerd.

Het organiseren van een referendum over de RES hoeft geen vertraging te veroorzaken. Maar mocht het toch leiden tot enige vertraging, dan veroorzaakt dat dus niet direct dijkdoorbraken en overstromingen.

Item Geenstijl

In augustus heeft Geenstijl een interview gehouden met Noord Holland Referendum en hoofdrolspelers in de Provinciale Staten over het verworpen referendumverzoek. Initiatiefnemers Robert en Nemo legden nogmaals uit dat het tot dit referendumverzoek is gekomen omdat gemeenten en de provincie niet goed genoeg naar de burger hebben geluisterd bij de planvorming. Hierdoor is een RES ontstaan met integrale gebreken, waar steeds meer bewonersorganisaties kritiek op hebben.

Volgens Amelie Strens (D66) en Rosan Kocken (GL) was echter iedereen voldoende betrokken bij de planvorming en is er daarom voldoende draagvlak. Daarnaast noemde Kocken het feit dat een groot deel van Nederland zich onder zeeniveau bevindt. Erik Maas (VVD) benadrukte samen met Strens en Kocken wederom de spoedeisendheid. Johan Dessing van FvD vindt dat het referendum gewoon had moeten plaatsvinden en ziet de coalitiepartijen vooral een “prestigeproject” doordrukken. De referendumverordening staat het toe om het referendum gelijktijdig aan de uitvoering van de RES plaats te laten vinden. Er hoeft dus geen vertraging op te treden.

Als er echt voldoende draagvlak is voor de huidige RES, is het de vraag waarom D66 en GL bang zijn voor een referendum. Als zij namelijk gelijk hebben, bevestigt het referendum alleen maar het draagvlak en kunnen de coalitiepartijen met volle kracht vooruit met de huidige plannen. Op lokaal niveau en in de media zien we echter dat het anders zit. Zo blijkt uit onderzoek van Peil.nl dat windenergie maar 12% steun geniet in Nederland en dat kernenergie de populairste optie is.

Klimaatdoelen niet gehaald zonder kernenergie

Vrijwel gelijktijdig aan het IPCC klimaatrapport kwam in augustus ook een ander VN-rapport in de schijnwerpers. Het United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) rapport stelt dat kernenergie ons in de laatste 50 jaar 74 gigaton aan CO2-uitstoot heeft bespaard. Dat is meer dan de gehele mondiale CO2-uitstoot van 2018 en 2019 samen. Helaas is kernenergie voor veel mensen nog taboe en zijn landen als België en Duitsland hun kerncentrales aan het sluiten. Het tekort dat daardoor ontstaat wordt (deels) gecompenseerd door fossiele brandstoffen. Wie de klimaatdoelen van 2030 wil halen, doet er volgens het rapport goed aan om kernenergie op te nemen in de energiemix. In de RES is daar echter geen ruimte voor. Het is daarom ook voor de partijen die sterk achter het behalen van de klimaatdoelen staan belangrijk om de RES te herzien.


Referendum afgeschoten door 'voorstanders' van directe democratie

Met euforie werd in 2018 de nieuwe referendumverordening aangenomen in Noord-Holland. Het zou het de burger veel makkelijker maken om gebruik te maken van het ultieme inspraakmiddel: het referendum. Tom Buijtendorp, de toenmalige woordvoerder van D66 Noord-Holland, sprak zijn wens uit dat “dit stukje Noord-Hollandse bestuurlijke vernieuwing” andere provincies zou inspireren. GroenLinks vond het goed nieuws dat “op provinciaal niveau de democratie niet wordt verschraald”. De PvdA noemde het referendum een “belangrijk instrument” en wilde “dat de burgers van Noord-Holland van dit instrument gebruik kunnen maken”.

Weinig besef hadden ze echter van het feit dat de burger ook daadwerkelijk zou proberen om het referendum te gebruiken. Want toen afgelopen maandag het moment aanbrak haakte de gehele coalitie, bestaande uit D66, GroenLinks, de PvdA en de VVD, volledig af. Voor- en tegenstanders van het referendum in de oppositie steunden ons initiatief omdat het referendum eenmaal bestaat en omdat wij aan alle eisen voldoen. De coalitiepartijen hielden echter vast aan halfbakken argumenten die vooral veel vragen opriepen. De uitvoering van de RES zou te “spoedeisend” zijn en GroenLinks impliceerde dat een paar maanden vertraging zou leiden tot overstromingen. Een opmerkelijke redenering, aangezien het volgens de referendumverordening gewoon mogelijk is om het referendum parallel aan de uitvoering van de RES te houden. De VVD, die het referendum “een speeltje van oppositie en lobbyisten” vindt, bleef consequent en noemde het referendum nogmaals een “onding”. Hiermee maakt de VVD de diversificatie van het energieaanbod, waar zij zelf voor heeft gepleit, onmogelijk.

Een verwijzing naar bestaande inspraaktrajecten

Verder verwezen D66 en GroenLinks de burger heel ironisch naar bestaande inspraaktrajecten, wetende dat die inspraaktrajecten piepen en kraken. Het is immers juist het gebrek aan eerlijke participatie dat ons ertoe heeft bewogen om een referendum te organiseren. Amsterdam, waar D66 en GroenLinks de dienst uitmaken, is inmiddels het toneel geworden van gemanipuleerde inspraak en nepdraagvlak. Zo werd besloten om bij de inspraak voor een nieuw Theater onder de “gewone mensen” meer voorstanders uit te nodigen dan tegenstanders. Voorstanders kregen alle beweegruimte en werden strategisch in de zaal geplaatst. Verder heeft men de afgelopen maanden op IJburg geprotesteerd tegen windturbines die de gemeente naast huizen wilde plaatsen. Het resultaat is dat de gemeente enkele zoekgebieden die toch geen schijn van kans maakten (omdat turbines anders letterlijk op 1 meter afstand van woningen zouden belanden) schrapte maar zoekgebieden pal voor woningen in het water behield. Voor de plaatsing van windturbines bij de Noorder-IJplas is onlangs een nieuw participatieproces aangekondigd. Opmerkelijk is dat de participatie niet door de gemeente zelf wordt georganiseerd, maar door de windcoöperaties die de windturbines gaan plaatsen. Uiteraard maakt dit gebied niet deel uit van de zogenaamde “reflectiefase” en is het dus niet mogelijk om het plan tegen te houden. Wederom een feest met voornamelijk voorstanders en belanghebbenden, dus.

De strijd is nog niet voorbij

De coalitiepartijen van Noord-Holland hebben grote klappen uitgedeeld aan de democratie. Uiteraard is dit voor ons en voor iedereen die ons heeft gesteund een grote tegenslag. Maar dat betekent niet dat de strijd voorbij is. Wij zijn ervan overtuigd dat de redenen die zijn aangedragen door de coalitiepartijen niet legitiem zijn en we zullen juridische stappen ondernemen. Nog steeds nemen burgers uit alle delen van Noord-Holland contact met ons op om hun zorgen te uiten over de uitwerking van de Regionale Energiestrategie. Wij zijn hierdoor zeer gemotiveerd en we zullen niet vergeten waarom we deze strijd zijn begonnen.

De vereiste 500 handtekeningen zijn ruimschoots binnen!

Het waren spannende dagen! We hadden één week de tijd om 500 handtekeningen te verzamelen voor de kennisgeving. Om dit snel voor elkaar te krijgen hebben wij ons actief ingezet in de wijken en op social media. De grootste uitdaging was om genoeg mensen op de hoogte te brengen van ons initiatief voor een referendum. De steun was overweldigend. We hebben ons doel ruimschoots behaald. Binnen korte tijd hebben 1.115 Noord-Hollanders het initiatief gesteund! Hiervoor zijn we u dankbaar. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het plan dat ons landschap voor een lange tijd zal definiëren opnieuw wordt vormgegeven.

We zijn er echter nog lang niet. Het referendumverzoek staat nu op de agenda van de provincie. Op maandag 5 juli besluit de provincie of het referendum doorgang kan vinden. Wij rekenen erop dat er wordt gekozen voor het democratisch belang. De volgende stap zal het verzamelen van 10.000 ondersteuningsverklaringen zijn. We zullen daarvoor wederom de wijken ingaan om zo veel mogelijk mensen in te lichten. U kunt ook helpen door mensen binnen uw eigen kring te informeren over dit initiatief.

Ook kunt u zich aanmelden om te helpen bij het flyeren of social media acties.

De Nederlandse aanpak van windturbines is in strijd met het Europees recht

Al jaren strijden Nederlanders tegen de plaatsing van windturbines nabij bewoonde gebieden. Slagschaduwen en geluid zorgen voor overlast. Audioloog Jan de Laat van het Leids Universitair Medisch Centrum waarschuwde in december voor het feit dat windturbines steeds groter en krachtiger worden. Terwijl we vroeger vooral windturbines van 50 meter hoog plaatsten, gaat het vandaag vaak om windturbines met een hoogte van 150 meter.

Bewoners klagen over laagfrequent geluid. Volgens De Laat kan dat leiden tot concentratieverlies en andere klachten. Hij geeft aan dat de afstand tussen een windturbine van 150 meter hoog en de bebouwde kom 1500 meter moet zijn. Dat is opmerkelijk, aangezien de gemeente Amsterdam nu zoekgebieden aanwijst voor dergelijke windturbines op minder dan 600 meter afstand van woningen. In Noord-Holland bestaat op dit moment een minimumafstand van 600 meter. De coalitiepartijen in de Provincie Noord-Holland willen echter deze norm loslaten om gemeenten de kans te geven om windturbines op kortere afstanden te plaatsen. Advocaat Peter de Lange, die in december 130 procedures had lopen tegen windturbines, geeft aan dat de wet burgers nauwelijks de mogelijkheid geeft om zich te verweren.

Dat kan nu veranderen. De Raad van State heeft afgelopen week de geluidsnormen voor windparken in Nederland buiten werking gesteld. De normen zijn in strijd met het Europees recht. De Nederlandse overheid had een milieubeoordeling moeten maken, waarin geluids- en overlasteffecten worden meegenomen. Dit is een opsteker voor de burger die zich lang niet gehoord heeft gevoeld en het geeft wederom aan dat de Regionale Energiestrategie niet deugt en opnieuw moet worden vormgegeven.

Van het gas af, kan dat zomaar?

Als het aan de gemeente Amsterdam ligt, moet Amsterdam in 2040 geheel van het gas af zijn: een project van 14 miljard euro. Zonnepanelen worden voorgesteld als een gemakkelijk en goedkoop alternatief. Je kan immers geld terugverdienen als je meer stroom opwekt dan dat je verbruikt. De terugverdientijd zou ongeveer 7 jaar zijn. Dat “droombeeld” valt echter snel uiteen. Het elektriciteitsnet is daar namelijk helemaal niet geschikt voor.

Netwerkbeheerder Liander liet op 24 juni weten dat in delen van Amsterdam geen ruimte meer is voor meer elektriciteit. Wie van het gas af gaat, zonnepanelen plaatst, en verwacht geld terug te verdienen komt dus bedrogen uit.

In de afgelopen periode heeft dit probleem zich in veel delen van het land al In Gelderland, Friesland, Noord-Holland en Flevoland worden zonnepanelen op piekmomenten, de momenten waarop de meeste winst kan worden geboekt, automatisch uitgeschakeld omdat het elektriciteitsnetwerk de opgewekt stroom niet aankan. Zonnepanelen zijn daardoor niet alleen een bron van ergernis als de zon niet schijnt, maar ook als de zon te veel schijnt. De Regionale Energiestrategie zou hierom meer nadruk moeten leggen op praktische kwesties dan op idealen.

Dank voor uw steun!

De afgelopen periode hebben steeds meer bewoners en bewonersgroepen contact met ons opgenomen. In alle delen van het land levert de burger dezelfde heuvelopwaartse strijd. Politieke partijen, beleidsambtenaren en commercieel belanghebbenden blijven vasthouden aan de huidige plannen. Inspraaktrajecten lijken geen zoden aan de dijk te zetten.

Het referendum blijft daardoor als enige middel over om het geluid van de burger te laten horen! Door elkaar te blijven steunen kunnen we het referendum realiseren!

Nogmaals dank voor uw steun,
Team Noord-Holland Referendum

NIEUWS
NIEUWS
30/4/2021
Gemeenten bij Zuidoost vrezen ‘omsingeling’
omsingeling door windmolens: ‘Hier wonen ook mensen’
Nieuwsbericht lezen
NIEUWS
NIEUWS
NIEUWS
29/4/2021
Enkele tientallen gemeenten zien grote windmolens of zonneparken niet zitten
Nieuwsbericht lezen
NIEUWS
NIEUWS
NIEUWS
23/4/2021
Brandbrief milieuorganisaties:
nieuwe kabinet moet stoppen met subsidies biomassa
Nieuwsbericht lezen
NIEUWS
NIEUWS
NIEUWS
3/4/2021
Ook weerzin tegen 'blinkend' zonnepark langs N9
"We willen uitzicht bewaren"
Nieuwsbericht lezen
NIEUWS
NIEUWS
NIEUWS
8/12/2020
Windmolens te vaak te dicht bij woonwijken
blijkt uit onderzoek: 'Voorkom leed door goed te plannen'
Nieuwsbericht lezen
NIEUWS
VIDEO
VIDEO
Biomassacentrale AEB bijna klaar, verzet groeit
Biomassa ligt in de Gemeenteraad in Amsterdam onder vuur en dus groeit het verzet.
Nieuwsbericht lezen
VIDEO
VIDEO
VIDEO
Verzet tegen biomassacentrale
Ondanks dat biomassa wordt gezien als een duurzaam alternatief voor gas, maken de buurtbewoners van Diemen zich zorgen.
Nieuwsbericht lezen
VIDEO
VIDEO
VIDEO
IJburgers zijn massaal tegen plannen voor windmolens
Bewoners van IJburg hebben vanmiddag geprotesteerd tegen de plannen voor een aantal windmolens in het IJmeer.
Nieuwsbericht lezen
VIDEO
VIDEO
VIDEO
Windmolenpark voor de kust
Dit zou drama zijn voor ondernemers en inwoners in Zandvoort.
Nieuwsbericht lezen
VIDEO
VIDEO
VIDEO
Biomassa overlast Zaandam
Bij zuidenwind blijkt rook uit de nieuwe biomassacentrale in Zaandam neer te dalen op de snelweg.
Nieuwsbericht lezen
VIDEO
VIDEO
VIDEO
Inwoners letterlijk ziek van biomassacentrale
Uit onderzoek naar de biomassa-installatie bij het zwembad in het Groningse Winschoten bleek dat de uitstoot ver boven de norm was.
Nieuwsbericht lezen
VIDEO
VIDEO
VIDEO
Veel windmolens in beschermd natuurgebied
Vier op de tien nieuwe windmolens worden in of naast beschermd natuurgebied gebouwd.
Nieuwsbericht lezen
VIDEO
VIDEO
VIDEO
Veel verzet tegen windmolens rondom Amsterdam
GroenLinks is niet van plan om af te zien van de windturbines. De plannen stuiten op veel verzet bij Amsterdammers.
Nieuwsbericht lezen
VIDEO
FOTO
FOTO
Wieken begraafplekken
Wieken kunnen niet gerecycled worden, deze worden onder de grond begraven
Nieuwsbericht lezen
FOTO

Spoedeisend, of toch niet...?

In de tussentijd heeft actiegroep Windalarm uit Amsterdam aangekondigd ook een referendum te willen organiseren. De actiegroep vindt dat er een minimumafstand moet zijn tussen windturbines en woningen. De provincie had eerder laten weten van de afstandsnorm af te willen. Het lukte ook Windalarm om voor de eerste stap in de aanvraag genoeg handtekeningen te verzamelen. En toen werd het interessant: de provincie wil de besluitvorming over dit referendum uitstellen totdat het kabinet met een standpunt komt. Naar verwachting valt dat besluit pas in de zomer van 2023, na de Provinciale Statenverkiezingen. Ineens is er van “spoedeisendheid” geen sprake meer..."Wat is eigenlijk de urgentie van het uitvoeren van de Regionale Energiestrategieën? En waarom mogen burgers daar niks over zeggen?” vraagt Robert Post van Noord-Holland Referendum zich af, “Is het nu spoedeisend, of niet? Ik denk dat we ons referendumverzoek maar met terugwerkende kracht moeten her-indienen, want hier is geen touw meer aan vast te knopen. Waarschijnlijk zal de bestuursrechter deze gang van zaken ook opmerken."

Noord-Holland Referendum verzamelde meer dan het dubbele van het benodigde aantal handtekeningen om de eerste stap van het organiseren van een referendum te voltooien. Echter vonden de coalitiepartijen in de provincie de uitvoering van de Regionale Energiestrategie (RES) te spoedeisend en mocht het referendum niet plaatsvinden. Omdat wij het daar niet mee eens zijn, en omdat een referendum gelijktijdig aan de uitvoering van de RES kan worden gehouden, zijn we een bodemprocedure gestart. 

Steun Noord-Holland Referendum!

De strijd voor beter energiebeleid gaat onverminderd door! Voor de bodemprocedure hebben wij uw hulp nodig. U kunt ons steunen door te doneren. Samen zorgen we ervoor dat tunnelvisie-politiek plaatsmaakt voor zekerheid.

DONEER

Bossche huisarts waarschuwt voor windturbines nabij woningen

In Den Bosch kreeg huisarts Sylvia van Manen te horen dat mensen vanwege de overlast door windturbines wensen te verhuizen. Daarop besloot de arts om onderzoek te doen naar hoe omwonenden de aanwezigheid van windturbines ervaren. De uitkomst is zorgwekkend: ruim 70% gaf aan last te hebben van de windturbines. Daarvan wil een kwart de biezen pakken. Sylvia van Manen stelt dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat windturbines slecht zijn voor de gezondheid en dat de lage klanken voor hartproblemen kunnen zorgen. Dat is geen nieuwe informatie: in 2020 bleek al uit onderzoek dat laagfrequent geluid van een windturbine de kans op een beroerte en/of een hartinfarct verhoogt. Al jaren waarschuwenvele experts over de negatieve gevolgen van windturbines voor de gezondheid. Steeds meer burgers maken zich daarover grote zorgen. Een volksraadpleging is dus broodnodig; de provincie moet dat niet langer belemmeren.


Stroomnet-crisis ettert door

In de nieuwsupdate van 13 december 2021 hebben we het licht geschenen op de problemen rondom het elektriciteitsnet. Omdat overal lukraak zonnepanelen, windturbines en laadpalen verschijnen, terwijl de opwaardering van de stroomnetten achterblijft, konden nieuwe bedrijven in Amsterdam niet meer aangesloten worden op het stroomnet. Een onderwijsinstelling dreigde daardoor zonder stroom te komen zitten. 

Sindsdien zijn de zorgen rondom het stroomnet gegroeid. Nu stelt netwerkbeheerder Liander dat in vijf provincies 3,2 miljoen huishoudens en bedrijven zonder stroom dreigen te komen zitten. Met een investering van 3,5 miljard euro probeert Liander de komende tijd het probleem te verhelpen. Of dat zin heeft hangt af van hoe het energiebeleid de komende jaren wordt vormgegeven. Wordt de vraag naar stroom snel substantieel verhoogd, dan zullen opnieuw knelpunten ontstaan, wat de kosten weer zal laten stijgen. Daarom is het belangrijk voor bestuurders om niet blind te staren op CO2-doelstellingen. Een diverse energiemix waarin ook gas een rol speelt kan soelaas bieden.

Spoedeisend, of toch niet...?

In de tussentijd heeft actiegroep Windalarm uit Amsterdam aangekondigd ook een referendum te willen organiseren. De actiegroep vindt dat er een minimumafstand moet zijn tussen windturbines en woningen. De provincie had eerder laten weten van de afstandsnorm af te willen. Het lukte ook Windalarm om voor de eerste stap in de aanvraag genoeg handtekeningen te verzamelen. En toen werd het interessant: de provincie wil de besluitvorming over dit referendum uitstellen totdat het kabinet met een standpunt komt. Naar verwachting valt dat besluit pas in de zomer van 2023, na de Provinciale Statenverkiezingen. Ineens is er van “spoedeisendheid” geen sprake meer..."Wat is eigenlijk de urgentie van het uitvoeren van de Regionale Energiestrategieën? En waarom mogen burgers daar niks over zeggen?” vraagt Robert Post van Noord-Holland Referendum zich af, “Is het nu spoedeisend, of niet? Ik denk dat we ons referendumverzoek maar met terugwerkende kracht moeten her-indienen, want hier is geen touw meer aan vast te knopen. Waarschijnlijk zal de bestuursrechter deze gang van zaken ook opmerken."

Noord-Holland Referendum verzamelde meer dan het dubbele van het benodigde aantal handtekeningen om de eerste stap van het organiseren van een referendum te voltooien. Echter vonden de coalitiepartijen in de provincie de uitvoering van de Regionale Energiestrategie (RES) te spoedeisend en mocht het referendum niet plaatsvinden. Omdat wij het daar niet mee eens zijn, en omdat een referendum gelijktijdig aan de uitvoering van de RES kan worden gehouden, zijn we een bodemprocedure gestart. 

Steun Noord-Holland Referendum!

De strijd voor beter energiebeleid gaat onverminderd door! Voor de bodemprocedure hebben wij uw hulp nodig. U kunt ons steunen door te doneren. Samen zorgen we ervoor dat tunnelvisie-politiek plaatsmaakt voor zekerheid.

DONEER

Bossche huisarts waarschuwt voor windturbines nabij woningen

In Den Bosch kreeg huisarts Sylvia van Manen te horen dat mensen vanwege de overlast door windturbines wensen te verhuizen. Daarop besloot de arts om onderzoek te doen naar hoe omwonenden de aanwezigheid van windturbines ervaren. De uitkomst is zorgwekkend: ruim 70% gaf aan last te hebben van de windturbines. Daarvan wil een kwart de biezen pakken. Sylvia van Manen stelt dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat windturbines slecht zijn voor de gezondheid en dat de lage klanken voor hartproblemen kunnen zorgen. Dat is geen nieuwe informatie: in 2020 bleek al uit onderzoek dat laagfrequent geluid van een windturbine de kans op een beroerte en/of een hartinfarct verhoogt. Al jaren waarschuwenvele experts over de negatieve gevolgen van windturbines voor de gezondheid. Steeds meer burgers maken zich daarover grote zorgen. Een volksraadpleging is dus broodnodig; de provincie moet dat niet langer belemmeren.


Stroomnet-crisis ettert door

In de nieuwsupdate van 13 december 2021 hebben we het licht geschenen op de problemen rondom het elektriciteitsnet. Omdat overal lukraak zonnepanelen, windturbines en laadpalen verschijnen, terwijl de opwaardering van de stroomnetten achterblijft, konden nieuwe bedrijven in Amsterdam niet meer aangesloten worden op het stroomnet. Een onderwijsinstelling dreigde daardoor zonder stroom te komen zitten. 

Sindsdien zijn de zorgen rondom het stroomnet gegroeid. Nu stelt netwerkbeheerder Liander dat in vijf provincies 3,2 miljoen huishoudens en bedrijven zonder stroom dreigen te komen zitten. Met een investering van 3,5 miljard euro probeert Liander de komende tijd het probleem te verhelpen. Of dat zin heeft hangt af van hoe het energiebeleid de komende jaren wordt vormgegeven. Wordt de vraag naar stroom snel substantieel verhoogd, dan zullen opnieuw knelpunten ontstaan, wat de kosten weer zal laten stijgen. Daarom is het belangrijk voor bestuurders om niet blind te staren op CO2-doelstellingen. Een diverse energiemix waarin ook gas een rol speelt kan soelaas bieden.