DONEER

OVer de initiatiefnemers

Robert Post
Initiatiefnemer & voorzitter

Mijn naam is Robert Post.
Als inwoner van Noord-Holland zou ik graag zien dat wij als burgers meer democratische invloed krijgen op het beleid dat over ons wordt gevoerd.

Eens per vier jaar mag je stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen. Je stemt dan op een persoon binnen een politieke partij, maar vervolgens sluit het gevoerde beleid niet aan op de belangen van het volk.

Referenda geven de burger een essentieel instrument op het meebeslissen van het beleid middels een directe stem, zonder de tussenkomst van personen, partijen of politiek.

Daarom zet ik mij in voor dit allereerste initiatief binnen de provincie en hoop ik op zo veel mogelijk steun.

Ik ben Nemo van Hout, woonachtig in het mooie Hoorn, west-friesland. 

Zelf merk ik steeds vaker dat de provincie belangrijke besluiten door voert zonder inbreng van de burger. Het meerendeel van de besluiten zal je op het eerste ogenblik niet merken, wellicht heb je er niet eens van gehoord dat er wat belangrijks besloten is. Maar op lange termijn verandert er van alles en dat kan misschien helemaal verkeerd uit pakken voor je. 

Het is daarom voor mij van belang, dat wij als Noord-Hollanders, onze stem kunnen laten horen bij het nemen van belangrijke besluiten. 

Bij het nemen van dit initiatief hoop ik op enorm veel steun vanuit de provincie om zo, samen, een krachtige stempel kunnen achterlaten bij de provincie.

Nemo van Hout
Initiatiefnemer & secretaris