DONEER

Referendum: RES 1.0 
(Regionale energie Strategie)

BOUWKAART

De provincie Noord-Holland wordt de komende jaren volgebouwd met windturbines, zonneparken en biomassacentrales. Los van het feit dat dit duurzame energie lijkt, zijn hier een aantal negatieve gevolgen aan verbonden. De waarde van uw woning zal bijvoorbeeld tot 15% minder waard worden en ook het uitzicht, levensgeluk en plezier wordt aangetast.

Daarnaast wordt de wet dat windturbines minimaal 600 meter van een woonwijk af dienen te staan dit najaar aangepast naar 350 meter. Met andere woorden: Windturbines mogen in de achtertuin staan, je wordt horendol van het gezoem en de knipperende rode lichtjes, om nog maar te zwijgen over het landschap, het horizon aangezicht, van de turbines. Eerste onderzoeken wijzen uit dat deze gevolgen een link hebben met ernstige gezondheidsschade.

Verder zijn windturbines aanzienlijk minder klimaatvriendelijk als wordt gezegd. Het heeft een beperkt effect op het klimaat en de wieken zijn niet recyclebaar. Hierdoor moeten deze over een aantal jaar worden begraven omdat ze niet kunnen worden hergebruikt.

De stroom die voortkomt uit windturbines is bovendien niet solide. Windmolens en zonnepanelen zijn sterk weersafhankelijk en kunnen niet jaarrond energie leveren. Een groot risico voor onze leveringszekerheid. 

Biomassa vormt een aanzienlijk deel van de provinciale plannen. Biomassa is geen duurzame energiebron. Hele bossen worden gekapt en hout moet vaak vanuit de andere kant van de wereld worden aangevoerd. 

Wij willen een andere energiemix. Een mix waarbij men zelf kan beslissen of de woning bedekt wordt met zonnepanelen. Een energiemix die onderzoek naar kernenergie meeneemt en gas niet onnodig uitsluit.

Klik hier voor alle voor- en nadelen van windturbines.

Naast dat Noord-Holland wordt volgebouwd met windturbines is het je wellicht al opgevallen dat er steeds meer zonneparken uit de grond worden gestampt. Sommige van deze parken zijn zelfs al volgebouwd met 4-etages aan zonnepanelen.

Deze gigantische zwart-glimmende velden tasten niet alleen het uitzicht aan, ze zorgen ook voor horizonvervuiling en milieu- en bodemverontreiniging. Door de regen spoelen er giftige zware metalen de grond in, onder andere Koper, Cadmium, Lood en Tin.
Er zijn Europese regels voor maximum toegestane hoeveelheden, maar de zonneparken hebben ze hiervan vrijgesteld. Hierdoor zal niet alleen de grond worden verontreinigd, later niet meer bruikbaar zijn om gewassen op te verbouwen, maar het tast ook de biodiversiteit aan.

Klik hier voor alle voor- en nadelen van zonneparken.

Naast windturbineparken en zonnevelden worden er ook steeds meer plannen gemaakt (en in een aantal gevallen zijn ze inmiddels gerealiseerd) om biomassacentrales te bouwen. 

Ten opzichte van aardgas stoot een biomassacentrale 3x (!) zoveel CO2 uit.
 Daarnaast zorgt biomassa voor meer onzichtbare luchtvervuiling en schadelijke stoffen wat zeer ongezond is voor leefomgeving van de mens.

Nederland heeft ook nog eens onvoldoende eigen biomassa waardoor deze grondstof zal moeten worden geïmporteerd.
Alleen al het feit dat het vervoer van de grondstof zorgt voor een hogere CO2 uitstoot dan het opwekken van aardgas zou men aan het denken moeten zetten.

Klik hier voor alle voor- en nadelen van biomassacentrales.

WINDTURBINES

Windturbines zijn natuurlijk een interessante manier van energie opwekken waar moeder natuur een handje bij helpt.
Maar naast de vele voordelen zijn er ook een aantal onderbelichte punten;

LANDSCHAPSVERVUILING (TASTEN HET UITZICHT/HORIZON AAN)

ZOEMEND LAAGFREQUENT GELUID VOOR OMWONENDEN

KNIPPERENDE RODE LICHTJES

STOREN DE LUCHTVERKEERSRADARS

WONINGEN DALEN DRASTISCH IN PRIJS (GEMIDDELD 10-15%)

ASTRONOMISCH HOGE AANSCHAFPRIJS (2,46 MILJOEN EURO PER WINDTURBINE)

BEPERKT EFFECT OP KLIMAATVERANDERING

WIEKEN EN ONDERDELEN ZIJN NIET RECYCLEBAAR (PLASTIC EN GLASVEZEL)

ZONNEPARKEN

Zon is een krachtig middel om energie op te wekken. Daarom zijn zonnepanelen op daken en woningen een toegevoegde waarde aan ons energie opwekking systeem. Echter hebben zonnevelden ook een nadelig effect, ze nemen namelijk veel kostbare ruimte in waar bijvoorbeeld broodnodige woningen kunnen worden gebouwd.

ONEERLIJKE CONCURRENTIE -> OVERCOMPENSATIE GROND

MILIEU EN BODEM VERONTREINIGING. DOOR REGEN SPOELEN GIFTIGE EN ZWARE METALEN IN DE GROND
(VOORBEELDEN KOPER, CADMIUM, LOOD EN TIN)

KNIPPERENDE RODE LICHTJES

ER ZIJN EUROPESE REGELS HIERVOOR MAAR ZONNEPARKEN ZIJN HIERVAN VRIJGESTELD

ELEKTRICITEITSNETWERK KAN NIEUWE AANVRAGEN NIET AAN HET DRIJFT DE GRONDPRIJS OP

VERVUILING VAN DE HORIZON / AANGEZICHT (ZWARTE GLIMMENDE VELDEN)

VERANDERING UITERLIJK VAN HET LAND

BOEREN ZULLEN MISSCHIEN LIEVER INVESTEREN IN EEN ZONNEPARK DAN IN VEE OF GEWAS, WAT BETEKENT
DAT ER IN NEDERLAND EEN TEKORT AAN LOKAAL GEPRODUCEERD VOEDSEL KAN ONTSTAAN

SOMMIGE STELLAGES ZONNEPANELEN WORDEN WEL 4 METER HOOG GEBOUWD

VEEL ONDERHOUD NODIG (TECHNISCH MAAR OOK SCHOONMAKEN, AFSTOFFEN, TAKJES EN BLADEREN VERWIJDEREN MAAR
OOK SNEEUW MOET VERWIJDERD WORDEN ANDERS IS DE WERKING AANZIENLIJK MINDER)

VERLIES AAN ENERGIE DAT NIET AAN HET ELEKTRICITEITSNETWERK KAN WORDEN GELEVERD DOOR
OVERPRODUCTIE TIJDENS HEEL ZONNIGE DAGEN

BIOMASSACENTRALES

Biomassacentrales hebben ten opzichte van bijvoorbeeld wind- en zonne-energie minder positieve voordelen. Zowel de brandstof om een biomassacentrale te stoken, als de uitstoot tijdens het stoken zijn drie maal zoveel schadelijker als aardgas.

BIOMASSA STOOT 3 MAAL ZOVEEL CO2 UIT ALS AARDGAS

BIOMASSA ZORGT VOOR ONZICHTBARE LUCHTVERVUILING EN SCHADELIJKE STOFFEN

BIOMASSA IS MET 8 MILJARD SUBSIDIE DE DUURSTE EN SLECHTSTE BRANDSTOF

VERBRANDEN GAAT SNEL, BOSSEN GROEIEN LANGZAAM

BOSSEN NEMEN CO2 OP, BEHALVE ALS JE ZE VERBRANDT

DE BIJSTOOK VAN BIOMASSA IS SLECHT VOOR DE BIODIVERSITEIT

NEDERLAND HEEFT ONVOLDOENDE EIGEN BIOMASSA EN MOET HET DUS IMPORTEREN

DE HERKOMST VAN BIOMASSA IS NIET ALTIJD EVEN DUIDELIJK WAARDOOR DE DUURZAAMHEID NIET VAST TE STELLEN IS

TEELT VAN BIOMASSA EN BIO-ENERGIE KAN DE BIODIVERSITEIT EN VOEDSELPRODUCTIE BEDREIGEN